• slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
:::

Video List

604 Monsters pic604 Monsters

104 2022-12-27 10:00:06

604 Monsters

603 Dance Monkey pic603 Dance Monkey

66 2022-12-27 09:59:48

603 Dance Monkey

602 Good Time pic602 Good Time

87 2022-12-27 09:59:35

602 Good Time

601 Count On Me pic601 Count On Me

82 2022-12-27 09:59:22

601 Count On Me

504 Good Time pic504 Good Time

73 2022-12-27 09:59:09

504 Good Time

503 Monsters pic503 Monsters

77 2022-12-27 09:58:56

503 Monsters

502 Monsters pic502 Monsters

55 2022-12-27 09:58:43

502 Monsters

501 Memories pic501 Memories

80 2022-12-27 09:58:28

501 Memories

404 We Wish You A Merry Christmas pic404 We Wish You A Merry Christmas

44 2022-12-27 09:58:06

404 We Wish You A Merry Christmas

403 Last Christmas pic403 Last Christmas

64 2022-12-27 09:57:47

403 Last Christmas

:::

主題網站

申訴專線

 • 教育部反霸凌專線
 • 1953
 • 桃園市反霸凌專線
 • 0800-775-889
 • 校內反霸凌專線
 • 03-387-2008#311
 • 885@thes.tyc.edu.tw
 • 校內性騷擾防治專線
 • 03-387-2008#611

儲蓄專戶

 • 戶名:桃園市大溪區田心國民小學教育儲蓄戶
 • 帳號:76201040094623
 • 金融機構:大溪區農會
 • 銀行代碼:762

計數器

今天: 8585
昨天: 148148148
總計: 128555128555128555128555128555128555

本頁QR Code

https%3A%2F%2Fwww.thes.tyc.edu.tw%2Fmodules%2Ftad_player%2Findex.php%3Fpcsn%3D41
:::

新生家長手冊

112學年度新生家長手冊

快速連結

[ more... ]

站內搜尋

查單字